Grąžinimo sąlygos ir terminai:

Su šiame puslapyje naudojamomis sąvokomis galite susipažinti šios Elektroninės parduotuvės taisyklių puslapyje.

Pirkėjas gali atsisakyti Prekės ir ją grąžinti per 14 dienų nuo Prekės gavimo dienos. Norėdamas grąžinti Prekes, Pirkėjas turi užpildyti ir elektroniniu paštu info@bodycare.lt, išsiųsti Pardavėjui prašymą su aiškiai nurodyta priežastimi, kodėl Pirkėjas nori grąžinti Prekę. Pardavėjas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo prašymo grąžinti Prekes gavimo, susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių grąžinimo eigą, o per 5 darbo dienas nuo Prekių grąžinimo, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus į banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

Kokybiškų Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
Kokybiškas Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka Prekių grąžinimo išlaidas. Taip pat, kokybiškų Prekių grąžinimo atveju, Prekės siuntimo kaštai išskaičiuojami iš Pirkėjui grąžintinos Užsakymo sumos.

Nekokybiškų Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
Nekokybiškų Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas. Tokiu atveju Pardavėjas kompensuoja Pirkėjui ir Prekių pristatymo išlaidas, jeigu tokios buvo.

Abiem atvejais, Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui Prekių siuntimo išlaidų, Pardavėjo patirtų, Pirkėjui pasirinkus brangesnį Prekių pristatymo būdą negu pasiūlo Pardavėjas.

Grąžinant Prekes, būtina laikytis šių taisyklių:

  • Gražinamos Prekės negali būti naudotos;
  • Grąžinamos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  • Prekės turi būti grąžinamos originalioje, tvarkingoje, pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekių įsigijimo dokumentus ir kitus Prekių priklausinius;
  • Su Prekėmis turi būti grąžinamos ir su Užsakymu gautos dovanos;
  • Grąžinamos Prekės turi būti saugiai ir tvarkingai supakuotos.

Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Prekių, jų nekeisti ir negąžinti už Prekes Pirkėjo sumokėtų pinigų, jeigu Pirkėjas nesilaiko Prekių grąžinimo sąlygų ir terminų arba grąžintos Prekės nėra pilnos komplektacijos, yra sugadintos, netvarkingos arba nėra tinkamai supakuotos. Tokiu atveju Pirkėjas turi apmokėti Prekių siuntimo išlaidas ir grąžintos Prekės yra išsiunčiamos atgal Pirkėjui.